Չորանոցներ (2)

Ըստ նվազման
Ոչինչ չի հայտնաբերվել։