Տերմո Մածուկ (6)

Ըստ նվազման
Ոչինչ չի հայտնաբերվել։